Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

 

 

Z przyjemnością informuję, że rozpoczynamy na łamach "Przeglądu Reumatologicznego" oraz w tym serwisie internetowym  program edukacyjny pt. Wykłady z reumatologii 2018. Rozpoznowanie i leczenie chorób reumatycznych.

 

Idea programów edukacyjnych jako formy doskonalenia zawodowego lekarzy jest zgodna z wytycznymi ustawowymi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326).

 

Program edukacyjny „Przeglądu Reumatologicznego” został zarejestrowany przez Naczelną Izbę Lekarską jako spełniający wymogi ustawowe związane z kształceniem lekarzy.

 

Patronat naukowy sprawuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

 

Program edukacyjny w roku 2018 obejmuje publikację dwóch cykli od października do 31 grudnia ciągu synchronicznie z terminem ukazywania się Przeglądu Reumatologicznego.

 

Każdy cykl edukacyjny składa się z dwóch artykułów - wykładów wprowadzających, analizy przypadków klinicznych oraz zestawu zadań testowych do rozwiązania.

 

Materiałami uzupełniającymi Program będą artykuły tłumaczone,  standardy towarzystw naukowych, publikacje książkowe i artykuły archiwalne z „Przeglądu Reumatologicznego”.

 

Program edukacyjny będzie realizowany w dwóch formach:

1.    Wersja drukowana w "Przeglądzie Reumatologicznym"

2.    Wersja internetowa: www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl 

 

W serwisie internetowym można też wypełnić testy on-line i wysłać je drogą elektroniczną do wydawnictwa.

 

Aktualnie obowiązującym kryterium przyznawania punktów edukacyjnych jest czas niezbędny do przyswojenia wiedzy w każdym z cykli edukacyjnych.

 

Za każdy cykl edukacyjny Wykłady z reumatologii 2018 uczestnik może otrzymać 5 pkt. edukacyjne pod warunkiem udzielenia co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w ocenianym pojedynczym cyklu edukacyjnym. 

Organizator  jest odpowiedzialny za ocenę czasu potrzebnego do przyswojenia kompletu materiału edukacyjnego oraz ocenę czasu na rozwiązanie zadań testowych. Wg analizy Organizatora każdy cykl wymaga 5 godzin pracy uczestnika. Czyli w 2018 r. za dwa cykle łącznie można uzyskać 10 pkt. edukacyjnych.

Tak jak w poprzednich latach uczestnik otrzyma indywidualny certyfikat poświadczający liczbę zdobytych punktów.

Przypominam, że do udziału w programie można przystąpić w ciągu całego roku.

Zapraszam do udziału w Programie edukacyjnym pt. Wykłady z reumatologii 2018.

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

Katedra i Klinika Reumatologii UM we Wrocławiu

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt