Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


 Program edukacyjny:

Wykłady z reumatologii 2018


 

 

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

 Patronat naukowy: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 Nadzór ustawowy: Naczelna Izba Lekarska

 Okres trwania: wrzesień 2018 r. –  grudzień 2018 r.

 

Podstawowe informacje o Programie edukacyjnym

 Program edukacyjny pt. Wykłady z reumatologii. Program edukacyjny Przeglądu Reumatologicznego 2018 jest przeznaczony dla lekarzy reumatologów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz lekarzy innych specjalności związanych z reumatologią.

Program edukacyjny jest realizowany na podstawie wydawanego przez Wydawnictwo czasopisma specjalistycznego pt. „Przegląd Reumatologiczny”.

„Przegląd Reumatologiczny” jest kwartalnikiem wydawanym od 15 lat. Nakład czasopisma wynosi 1500 egz. Czasopismo jest wysyłane do ok. 1200 prenumeratorów, lekarzy: specjalistów reumatologów oraz lekarzy internistów zainteresowanych zawodowo reumatologią i chorobami układu ruchu – bezpośrednio na adres domowy lub adres praktyki lekarskiej.

Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Jacek Szechiński, zastępcami: prof. dr hab. Piotr Wiland i prof. dr hab. Mariusz Puszczewicz.

Projekt edukacyjny odpowiada założeniom krajowego programowi obowiązkowej edukacji podyplomowej lekarzy, któremu patronuje Naczelna Izba Lekarska.

 Obecnie obowiązujące regulacje prawne nakładają na lekarzy konieczność uzyskiwania punktów edukacyjnych świadczących o zdobywaniu kwalifikacji zgodnych z aktualnymi postępami wiedzy medycznej. Są to:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz. 2326);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 142, poz. 1196);

Uchwała nr 98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

 

Założenia dydaktyczne programu edukacyjnego

 Program edukacyjny składa się z artykułu wprowadzającego, wytycznych  PTR i towarzystw międzynarodowych, analizy przypadków klinicznych i zadań testowych.  Publikowane są te przypadki kliniczne, które wymagają szczególnej analizy przed podjęciem decyzji co do postępowania lekarskiego, a zwłaszcza wyboru nowych terapii. Przypadki kliniczne przygotowywane są przez  dr n. med. Agatę Sebastian z Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK we Wrocławiu w ramach  Ogólnopolskiej Sekcji Młodych Reumatologów PTR.

Uczestnik w celu rozwiązania zestawu zadań testowych zapoznaje się z przedstawionymi artykułami naukowymi –wykładami opublikowanymi w całym zeszycie czasopisma, a zwłaszcza artykułem wprowadzającym do wybranego zagadnienia naukowego oraz materiałami w serwisie www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl.

Następnie przystępuje  do rozwiązywania zadań testowych. Organizator przyjął 200 min jako czas potrzebny uczestnikowi do zapoznania się z materiałem edukacyjnym: artykułem wprowadzającym i materiałami uzupełniającymi oraz 10 min jako czas potrzebny na rozwiązanie jednego zadania testowego. Łącznie zaangażowanie czasowe na rozwiązanie jednego tematycznego cyklu edukacyjnego organizator przewiduje w ilości 5 godz.

Za każdy cykl edukacyjny uczestnik może otrzymać 5 pkt. edukacyjne pod warunkiem udzielenia co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi w ocenianym pojedynczym cyklu edukacyjnym. W ciągu obecnego  cyklu  edukacyjnego Wykłady z reumatologii 20018 maksymalna ilość punktów edukacyjnych wynosi 10.

Wszyscy uczestnicy programu edukacyjnego Wykłady z reumatologii 2018 otrzymają imienny Certyfikat, podsumowujący zdobyte punkty edukacyjne.

 

 Realizacja Programu edukacyjnego 2018

 1. Wersja drukowana obejmuje:

Artykuły/wykłady autorów – specjalistów w zakresie danego zagadnienia, publikowane w „Przeglądzie Reumatologicznym”.

Zadania testowe, które umożliwiają lekarzowi sprawdzenie opanowanej wiedzy.

Inne materiały szkoleniowe: artykuły i wykłady zamawiane na poczet Programu, artykuły z prasy zagranicznej, standardy towarzystw naukowych.

 2. Serwis internetowy www.przegladreumtologiczny oraz www.edukacja.przegladreumatologiczny.pl umożliwia po zarejestrowaniu:

Dostęp do wersji elektronicznej aktualnych artykułów Przeglądu Reumatologicznego, numerów archiwalnych oraz innych publikacji z zakresu reumatologii.

Możliwość rozwiązywania testów on-line po zalogowaniu do indywidualnego konta.


Redakcja Programu Edukacyjnego

E-mail: biuro@gornicki.pl

Tel.: 71 328 08 43 w. 23

 

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019


  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

» Współpraca

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt