Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów nr 6


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Każda prawidłowa odpowiedź pozwala uzyskać 0,2 pkt edukacyjnego.

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1. Początek reumatoidalnego zapalenia stawów ma najczęściej charakter:

Pytanie 2. Ulnaryzacja, czyli odchylenie palców rąk, powstające w reumatoidalnym zapaleniu stawów, to wygięcie palców w stronę:

Pytanie 3. Pęknięcie torbieli Bakera wymaga różnicowania z:

Pytanie 4. Zniekształcenie palców nazwane palcami butonierkowymi występuje w następstwie:

Pytanie 5. Nie wykazano większego ryzyka zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów u osób:

Pytanie 6. Reumatoidalne zapalenie stawów powoduje:

Pytanie 7. W Europie chorobowość w reumatoidalnym zapaleniu stawów wynosi 0,5–1,0% i jest:

Pytanie 8. Bóle kostno-stawowe są wywołane podrażnieniem nocyceptorów, które występują w następujących strukturach z wyjątkiem:

Pytanie 9. Inflamasom to kompleks białek cytoplazmatycznych, biorących udział w procesie zapalnym. W wyniku aktywacji inflamasomu dochodzi do wytwarzania:

Pytanie 10. Zapaleniu błony maziowej stawów ręki i nadgarstków w reumatoidalnym zapaleniu stawów towarzyszy/-ą:

Pytanie 11. Ból promieniujący do potylicy, postępujące porażenie czterokończynowe i/lub zaburzenia neurologiczne wskazujące na ucisk rdzenia kręgowego są objawami:

Pytanie 12. Przyczyną osteoporozy i osteopenii w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest:

Pytanie 13. Do nietypowej lokalizacji guzków reumatoidalnych należy/-ą:

Pytanie 14. Obraz radiologiczny początkowo jako rozlanej siatki cieni, a następnie plastra miodu w polach płucnych chorych na reumatoidalne zapalenie stawów jest objawem:

Pytanie 15. W kryteriach klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów nie uwzględnia się zajęcia:

Pytanie 16. Do charakterystycznych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów należy:

Pytanie 17. We wczesnym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów stwierdza się następujące objawy, z wyjątkiem:

Pytanie 18. Zapalenie stawu biodrowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów objawia się:

Pytanie 19. Ból okolicy skroniowo-żuchwowej, trudności w otwieraniu ust i jedzeniu są objawem zapalenia:

Pytanie 20. Wskaż zdanie prawdziwe:

Pytanie 21. W przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów do najczęściej występujących zmian w narządzie wzroku należy:

Pytanie 22. Postać reumatoidalnego zapalenia stawów, w której przebiegu dochodzi do powiększenia śledziony i leukopenii, nazywamy:

Pytanie 23. Wskaż zdanie prawdziwe. Wysokie miano czynnika reumatoidalnego:

Pytanie 24. W I okresie reumatoidalnego zapalenia stawów wg Steinbrockera w badaniu RTG uwidacznia się:

Pytanie 25. W podwichnięciu stawu szczytowo-obrotowego na zdjęciu radiologicznym w projekcji bocznej przy zgięciu głowy odległość między zębem obrotnika a łukiem kręgu szczytowego wynosi:

Pytanie 26. Chory zdolny do wykonywania tylko nielicznych czynności codziennych i samoobsługi lub z całkowitym upośledzeniem wykonywania czynności codziennych i samoobsługi kwalifikuje się do:

Pytanie 27. W nowych kryteriach klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów wyłoniono grupy parametrów koniecznych do ustalenia, czy chory spełnia kryteria klasyfikacyjne RZS. Należą do nich:

Pytanie 28. W stosunku do kryteriów klasyfikacyjnych z 1987 r. w nowych kryteriach klasyfikacyjnych z 2010 r. nastąpiły następujące zmiany:

Pytanie 29. Na podstawie badania fizykalnego wg kryteriów klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów prawidłowa liczba punktów wynosi:

Pytanie 30. Sztywność poranna i symetryczne zapalenie małych stawów są charakterystyczne dla:

Pytanie 31. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów i chorobie zwyrodnieniowej stawów zmiany chorobowe mogą lokalizować się w drobnych stawach rąk. Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą reumatoidalne zapalenie stawów jest:

Pytanie 32. Podczas ciąży chorych na reumatoidalne zapalenie stawów zmiany immunologiczno-hormonalne:

Pytanie 33. Przyczyną wad układu nerwowego u dzieci matek leczonych z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów może być:

Pytanie 34. Procedurę wypłukiwania leku za pomocą cholestyraminy i oznaczania stężenia aktywnych metabolitów leku przed planowaną ciążą należy przeprowadzić w przypadku zażywania przez chorą na RZS:

Pytanie 35. Lek modyfikujący przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów taki jak metotreksat wymaga odstawienia przed planowanym zajściem w ciążę chorej na okres:

Pytanie 36. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszyć ryzyko rozwoju:

Pytanie 37. Przy stosowaniu antagonistów TNF-alfa istnieje ryzyko zwiększonej podatności na reaktywację dawnych zmian:

Pytanie 38. Lekiem modyfikującym przebieg choroby, który działa immunosupresyjnie, przeciwzapalnie, jest antagonistą kwasu foliowego, zmniejsza produkcję i uwalnianie cytokin prozapalnych we krwi (Il-1, Il-6) jest:

Pytanie 39. Spośród leków biologicznych przeciwciało monoklonalne anty-CD20, wiążące się z antygenem CD20 limfocytów B, to:

Pytanie 40. Niezależnymi czynnikami złego rokowania reumatoidalnego zapalenia stawów wg EULAR jest

Pytanie 41. W dniu zabiegu operacyjnego chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych przewlekle (powyżej 12 tygodni) steroidami należy:

Pytanie 42. W okresie przyjmowania glikokortykosteroidów należy równocześnie:

Pytanie 43. Przerost dziąseł może być działaniem niepożądanym podczas stosowania:

Pytanie 44. Ocena aktywności choroby DAS28 (Disease Activity Score) ≤ 3,2 punktów odpowiada:

Pytanie 45. Wspólnym działaniem niepożądanym mogącym wystąpić podczas stosowania leków biologicznych jest:

Pytanie 46. Do oceny czynnika reumatoidalnego rutynowo stosuje się metodę:

Pytanie 47. Przeciwciała przeciwko cytrulizowanym peptydom (ACPA) mogą pojawić się w surowicy:

Pytanie 48. Wykazano, że cytokina TNF-alfa (tumor necrosis factor-alfa) działa poprzez:

Pytanie 49. Etanercept należy do podklasy antagonistów TNF-alfa:

Pytanie 50. Nie należy stosować szczepionek zawierających żywe mikroorganizmy u chorych na autoimmunizacyjne zapalne choroby reumatyczne, w tym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych lekami biologicznymi. Żywymi szczepionkami są:

Pytanie 51. Przed rozpoczęciem leczenia anty-TNF-alfa u wszystkich chorych należy ocenić ryzyko gruźlicy poprzez:

Pytanie 52. U chorych na reumatoidalne zapalenie stawów największe ryzyko wystąpienia nowotworu dotyczy:

Pytanie 53. Za dobrą odpowiedź na leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów przyjmuje się zmniejszenie w stosunku do poprzedniego badania, przy jednoczesnym utrzymywaniu się przynajmniej małej aktywności choroby, wartości DAS28 lub DAS o:

Pytanie 54. Wskaż zdanie prawdziwe. Przeciwciała antycytrulinowe (przeciwko cyklicznemu cytrulizowanemu peptydowi):

Pytanie 55. W reumatoidalnym zapaleniu stawów nadżerki widoczne w badaniu radiologicznym mogą powstawać:

Pytanie 56. W badaniu ultrasonograficznym prawidłowa błona maziowa jest:

Pytanie 57. Planowa artroskopia (wziernikowanie stawu) może być wykonana przy współistnieniu:

Pytanie 58. Późnym powikłaniem zniszczenia chrząstki w części bocznej w stawie kolanowym (udowo-piszczelowym) jest:

Pytanie 59. Odczyn Biernackiego (OB) zależy od:

Pytanie 60. Pierwszym zastosowanym lekiem modyfikującym przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów był:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A ostry; rozwój objawów występuje w ciągu kilku dni B powolny i skryty C pośredni D nietypowy E palindromiczny
Pytanie 2.
A przyśrodkową B łokciową C grzbietową D kciuka E zgięciową
Pytanie 3.
A niewydolnością nerek B chromaniem przestankowym C napadem dny moczanowej D pęknięciem rzepki E zapaleniem żył głębokich podudzia
Pytanie 4.
A przykurczu zgięciowego w stawie międzypaliczkowym bliższym i przykurczu zginaczy z rozciągnięciem prostowników B skrócenia w wyniku zaniku chrząstek i kości C przykurczu zgięciowego w stawach międzypaliczkowych dalszych i przeprostu w stawach międzypaliczkowych bliższych D przykurczu zgięciowego w stawie międzypaliczkowym bliższym i przeprostu zginaczy z rozciągnięciem prostowników E przeprostu zgięciowego w stawie międzypaliczkowym bliższym i przeprostu zginaczy z rozciągnięciem prostowników
Pytanie 5.
A palących tytoń B otyłych C pijących kawę D z chorobami przyzębia E z obciążeniem genetycznym
Pytanie 7.
A znacznie mniejsza we wschodniej części kontynentu B znacznie mniejsza w zachodniej części kontynentu C znacznie mniejsza w południowej części kontynentu D znacznie większa w północnej części kontynentu E znacznie mniejsza w południowej części kontynentu i znacznie większa w północnej części kontynentu
Pytanie 6.
A łagodne i odwracalne inwalidztwo oraz wydłuża życie przeciętnie o 7 lat B trwałe i nieodwracalne inwalidztwo oraz skraca życie przeciętnie o 1 rok C trwałe i odwracalne inwalidztwo oraz skraca życie przeciętnie o 7 lat D trwałe i nieodwracalne inwalidztwo oraz skraca życie przeciętnie o 7 lat E trwałe i nieodwracalne inwalidztwo oraz skraca życie przeciętnie o 20 lat
Pytanie 8.
A więzadłach B ścięgnach C powięziach mięśniowych D okostnej E chrząstce stawowej
Pytanie 9.
A cytokin prozapalnych B cytokin przeciwzapalnych C cytokin rakotwórczych D cytokin obojętnych E wszystkich cytokin
Pytanie 10.
A obrzęk pochewek ścięgnistych mięśni prostowników B tworzenie guzków reumatoidalnych C zaniki mięśniowe D podwichnięcie paliczków E wszystkie wymienione
Pytanie 11.
A zapalenia stawów żuchwowych B osteoporozy C zapalenia wielomięśniowego D niestabilności kręgosłupa szyjnego z przesunięciem zęba obrotnika w kierunku otworu potylicznego E niestabilności kręgosłupa lędźwiowego
Pytanie 12.
A działanie cytokin prozapalnych B działanie uboczne leków C mniejsza aktywność fizyczna D przewlekły proces zapalny E wszystkie wymienione
Pytanie 13.
A ośrodkowy układ nerwowy B trzony kręgów C potylica D okolica kości krzyżowej E wszystkie wymienione
Pytanie 14.
A gruźlicy B sarkoidozy C włóknienia płuc D zimnicy E przerostu lewej komory serca
Pytanie 15.
A pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, dalszych stawów międzypaliczkowych i stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka B pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, bliższych stawów międzypaliczkowych i stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka C pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, dalszych stawów międzypaliczkowych i stawu nadgarstkowo-śródręcznego V D dalszych stawów międzypaliczkowych, stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka E pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, bliższych stawów międzypaliczkowych i stawów nadgarstkowo-śródręcznych
Pytanie 16.
A sztywność poranna trwająca zwykle> 1 godziny B ból i występowanie guzków Heberdena w stawach międzypaliczkowych dalszych rąk C ból i obrzęk symetrycznych stawów rąk i stóp D niesymetryczne obrzęki stawów skokowych po całym dniu pracy E sztywność poranna trwająca zwykle> 1 godziny oraz ból i obrzęk symetrycznych stawów rąk i stóp
Pytanie 17.
A bolesność stawu podczas ucisku B obrzęk stawu i tkanek okołostawowych C wysięk w stawie D niewielki wzrost ucieplenia stawu E zaczerwienie skóry nad stawem
Pytanie 18.
A ograniczeniem ruchomości, szczególnie rotacji wewnętrznej B bólem okolicy pachwinowej C narastającymi trudnościami w poruszaniu się D ustawieniem kończyny w zgięciu w przypadku narastającego płynu stawowego
Pytanie 19.
A stawu pierścienno-nalewkowego B stawu mostkowo-obojczykowego C stawu skroniowo-żuchwowego D stawu szczytowo-obrotowego E stawu unkowertebralnego 7 stawu kręgosłupa szyjnego
Pytanie 20.
A Zmiany pozastawowe nie występują w reumatoidalnym zapaleniu stawów. B Zmiany pozastawowe występują głównie w postaci seropozytywnej choroby. C Zmiany pozastawowe występują tylko w zespole Felty’ego. D Zmiany pozastawowe wyprzedzają wystąpienie zapalenia stawów. E Zmiany pozastawowe dotyczą tylko zmian skórnych.
Pytanie 21.
A zapalenie twardówki i nadtwardówki B zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka gałki ocznej C wypadanie rzęs D zwyrodnienie plamki żółtej E jaskra
Pytanie 22.
A zespołem Goodpasture’a B zespołem Felty’ego C zespołem Caplana D chorobą Bechterewa E zespołem Sjögrena
Pytanie 23.
A koreluje z szybką destrukcją stawów B koreluje z wystąpieniem zmian pozastawowych C pogarsza rokowanie D może występować w płynie stawowym E wszystkie zdania są prawdziwe
Pytanie 24.
A osteoporozę okołostawową, zwężenie szpar stawowych, zapalenie ścięgien B osteoporozę okołostawową, obrzęk tkanek miękkich okołostawowych C osteoporozę okołostawową D osteoporozę okołostawową, nadżerki powierzchni stawowych E osteoporozę okołostawową, zrosty włókniste
Pytanie 25.
A 1 mm B 2 mm C 3 mm D> 3 mm E odległość ta jest prawidłowa
Pytanie 26.
A klasy 0 sprawności fizycznej B klasy I sprawności fizycznej C klasy II sprawności fizycznej D klasy III sprawności fizycznej E klasy IV sprawności fizycznej
Pytanie 27.
A rodzaj i liczba zajętych stawów B testy serologiczne (przeciwciała anty-CCP, RF) C odczyny ostrej fazy (OB, CRP) D czas trwania zapalenia stawów E wszystkie wymienione grupy są konieczne do ustalenia rozpoznania RZS
Pytanie 28.
A Wprowadzono 1 punkt za oznaczenie przeciwciał antycytrulinowych. B Wycofano kryterium oceny zdjęć radiologicznych rąk i nadgarstka. C Wycofano kryterium czasu trwania zapalenia stawów. D Pozostawiono kryterium oceny symetrii zajętych stawów. E Wprowadzono 1 punkt za oznaczenie przeciwciał antycytrulinowych i wycofano kryterium oceny zdjęć radiologicznych rąk i nadgarstka.
Pytanie 29.
A uchorego z obrzękiem tylko jednego małego stawu i tkliwością 10 innych stawów stwierdza się 11 zajętych stawów, co odpowiada 5 punktom B u chorego z obrzękiem tylko jednego małego stawu i tkliwością 10 innych stawów stwierdza się 11 zajętych stawów, co odpowiada 1 punktowi C u chorego z obrzękiem tylko jednego małego stawu i tkliwością 10 innych stawów stwierdza się 11 zajętych stawów, co odpowiada 2 punktom D u chorego z obrzękiem tylko jednego małego stawu i tkliwością 10 innych stawów stwierdza się 11 zajętych stawów, co odpowiada 3 punktom E u chorego z obrzękiem tylko jednego małego stawu i tkliwością 10 innych stawów stwierdza się 11 zajętych stawów, co odpowiada 4 punktom
Pytanie 30.
A choroby Stilla B tocznia rumieniowatego układowego C wirusowego zapalenia stawów D ostrego napadu dny moczanowej E reumatoidalnego zapalenia stawów
Pytanie 31.
A brak symetryczności zmian w obu rękach B obecność palców kiełbaskowatych C obecność czynnika reumatoidalnego we krwi D obecność zmian zapalnych w paliczkach dalszych E obecność guzków Heberdena
Pytanie 32.
A w 50–80% powodują pogorszenie choroby B w 50–80% powodują złagodzenie choroby C u wszystkich chorych powodują poronienia D u wszystkich chorych nie mają wpływu na przebieg choroby E u wszystkich chorych powodują przedwczesny poród
Pytanie 33.
A niedobór kwasu askorbinowego B niedobór biotyny C niedobór kwasu nikotynowego D niedobór kwasu foliowego związany z terapią RZS E żadne z wymienionych
Pytanie 34.
A metotreksatu B sulfasalazyny C glikokortykosteroidów D leflunomidu E inhibitorów TNF-alfa
Pytanie 35.
A 1 tygodnia B 1 roku C 6 miesięcy D 4 miesięcy E 2 miesięcy
Pytanie 36.
A raka jajnika B raka płuca C raka jelita grubego D raka stercza E czerniaka
Pytanie 37.
A gruźliczych B pourazowych C krzywiczych D wszystkich wymienionych E żadnej z wymienionych zmian
Pytanie 38.
A leflunomid B glikokortykosteroid C chlorochina D metotreksat E cyklosporyna
Pytanie 39.
A abatacept B infliksymab C etanercept D rytuksymab E anakinra
Pytanie 40.
A duża aktywność choroby, wyrażona złożonymi wskaźnikami (DAS, DAS28, SDAI, CDAI), liczbą obrzękniętych stawów lub wskaźnikami ostrej fazy zapalenia (CRP, OB) B wczesne pojawienie się nadżerek C obecność autoprzeciwciał, tj. czynnika reumatoidalnego i/lub przeciwciał antycytrulinowych, szczególnie w wysokim mianie D żadne z wymienionych E A, B, C
Pytanie 41.
A odstawić steroidy B dziesięciokrotnie zwiększyć dawkę steroidów C podać je dożylnie w odpowiednio dostosowanej dawce D dziesięciokrotnie zmniejszyć dawkę steroidów E podać je doustnie bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym
Pytanie 42.
A prowadzić profilaktykę osteoporozy B prowadzić profilaktykę awitaminozy C stosować leki antyarytmiczne D stosować leki przeciwpadaczkowe E zastosować dietę ubogą w wapń
Pytanie 43.
A metotreksatu B chlorochiny C leflunomidu D rytuksymabu E cyklosporyny
Pytanie 44.
A remisji choroby B aktywności małej C aktywności umiarkowanej D aktywności dużej E aktywności bardzo dużej
Pytanie 45.
A osteoporoza B migrena C zakażenie D nadciśnienie tętnicze E zaćma
Pytanie 46.
A odczyn Waalera i Rosego B odczyn lateksowy C nefelometria laserowa D testy immunoenzymatyczne E wszystkie wymienione metody służą do oceny czynnika reumatoidalnego
Pytanie 47.
A na wiele lat po wystąpieniu zapalenia stawów B na wiele lat przed wystąpieniem zapalenia stawów C tylko po zastosowaniu metotreksatu D w przypadku uczulenia na glikokortykosteroidy E w osteoporozie
Pytanie 48.
A zmiany naczyniowe (przesiąkanie włośniczek) mogące prowadzić do wstrząsu i zaburzeń krzepnięcia B zmianę procesów odpornościowych C powodowanie gorączki ośrodkowej D zmniejszanie spożywania pokarmów E wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Pytanie 49.
A przeciwciał skierowanych przeciwko TNF-alfa, które są ludzkimi białkami monoklonalnymi B przeciwciał skierowanych przeciwko TNF-alfa, które są białkami monoklonalnymi mysio-ludzkimi C analogów rozpuszczalnego receptora dla TNF-alfa D fragmentów przeciwciał zachowujących zdolność wiązania antygenu, tj. TNF-alfa, ale pozbawionych innych części immunolobulin uzyskujących stabilność dzięki połączeniu z glikolem etylenowym E do żadnej z wymienionych podklas
Pytanie 50.
A przeciwgruźlicza BCG (Bacillus Calmette-Guérin – atenuowany szczep Mycobacterium bovis), ospa wietrzna, żółta gorączka, odra, świnka, różyczka B tężec, błonica, krztusiec C kleszczowe zapalenie mózgu, wścieklizna, grypa D wirusowe zapalenie wątroby typu A, wirusowe zapalenie wątroby typu B E wszystkie wymienione szczepionki
Pytanie 51.
A wywiad w kierunku kontaktu z gruźlicą B wywiad dotyczący przebytej gruźlicy C badanie radiologiczne klatki piersiowej D wykonanie badania na obecność utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy (Quantiferonu lub próby tuberkulinowej) E wszystkie wymienione
Pytanie 52.
A raka jajnika B chłoniaka C raka nosogardzieli D raka jelita grubego E raka trzustki
Pytanie 53.
A 0,4 B 0,8 C 1,2 D 1,6 E 2,0
Pytanie 54.
A są autoprzeciwciałami reagującymi swoiście z determinantami antygenowymi zawierającymi cytrulinę B oznacza się w surowicy metodami immunochemicznymi C występują u 60–70% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów D są jednym z kryteriów klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów E wszystkie zdania są prawdziwe
Pytanie 55.
A w zębie kręgu obrotowego B w guzie kości piętowej C w obrębie torebki stawowej D w paliczkach dystalnych palców rąk E w zębie kręgu obrotowego, w guzie kości piętowej, w obrębie torebki stawowej
Pytanie 56.
A niewidoczna B pogrubiała C przerosła D ścieńczała E guzowata
Pytanie 57.
A zakażenia skóry nad stawem B uczulenia na stosowany lek znieczulający C skazy krwotocznej D długotrwałego leczenia acenokumarolem E wszystkie odpowiedzi są fałszywe
Pytanie 58.
A zniekształcenie stawu zwane szpotawością B zniekształcenie stawu zwane koślawością C duża ilość płynu stawowego D napad dny moczanowej E zapalny odczyn kostniejący
Pytanie 59.
A liczby i budowy erytrocytów B liczby i budowy erytrocytów oraz stężenia fibrynogenu C liczby i budowy erytrocytów, stężenia fibrynogenu i alfa2-makroglobuliny D liczby i budowy erytrocytów, stężenia fibrynogenu, alfa2-makroglobuliny E liczby i budowy erytrocytów, stężenia fibrynogenu, alfa-makroglobuliny i immunoglobulin
Pytanie 60.
A metotreksat B sulfasalazyna C sole złota D leflunomid E penicylamina
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt