Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów 1/2017


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.


 

 

 

ZADANIA TESTOWE PRZYGOTOWAŁA:

 

dr n. med. Agata Sebastian

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pytanie 1.

Wskaż niepoprawne stwierdzenie:Pytanie 2.

Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące belimumabu:


Pytanie 3.

Według nowych kryteriów klasyfikacyjnych pierwotnego zespołu Sjögrena z 2016 r. jednym z wymaganych kryteriów jest potwierdzenie poniższych, z wyjątkiem:

 


Pytanie 4.

Wskaż prawdziwą odpowiedź odnoszącą się do poniższego twierdzenia.

U chorego bez objawów suchości można rozpoznać pierwotny zespół Sjögrena wg nowych kryteriów z 2016 r. Żeby to zrobić, chory musi mieć zmiany narządowe potwierdzone wg skali ESSDAI


Pytanie 5.

Zespół Felty’ego to:


Pytanie 6.

Wskaż poprawną odpowiedź dotyczącą rezonansu magnetycznego w spondyloartropatii zapalnej:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku układowym należy do chorób o typie autozapalnym B. toczeń rumieniowaty układowy należy do chorób o typie autozapalnym C. podział chorób immunologicznych na typ autozapalny i autoimmunizacyjny ma znaczenie w dobrym doborze terapii celowanych D. wszystkie zdania są poprawne
Pytanie 2.
A. jest lekiem zarejestrowanym w reumatoidalnym zapaleniu stawów B. jest blokerem receptora Il-6, podobnie jak tocilizumab C. należy do leków neutralizujących czynnik aktywujący limfocyty B D. jest lekiem zarejestrowanym do leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów z obecnością przeciwciał przeciwjądrowych
Pytanie 3.
A. przeciwciał anty-SSA lub SSB B. focus score ≥1 C. test Schirmera ≤5 mm/ 5 min w przynajmniej jednym oku D. niestymulowane całkowite wydzielanie śliny ≤0,1 mL/min
Pytanie 4.
A. twierdzenie to jest niepoprawne B. chorzy na PZS rzadko prezentują objawy suchości, dlatego nie ocenia się ich w nowych kryteriach klasyfikacyjnych C. część pierwsza twierdzenia jest niepoprawna, ponieważ skala ESSDAI zawiera również ocenę objawów suchości D. całe twierdzenie jest poprawne
Pytanie 5.
A. reumatoidalne zapalenie stawów z powiększoną śledzioną i współistniejącą neutropenią B. reumatoidalne zapalenie stawów ze współistniejącym autoimmunologicznym zapaleniem stawów C. reumatoidalne zapalenie stawów z powiększoną śledzioną i współistniejącą hipergammaglobulinemią D. współwystępowanie tocznia rumieniowatego układowego i powiększenia śledziony
Pytanie 6.
A. dzięki badaniu stwierdza się stan zapalny w stawach krzyżowo-biodrowych w spondyloartropatii osiowej jeszcze przed pojawieniem się zmian w klasycznych rentgenogramach B. stosuje się protokół w projekcji skośnej wieńcowej C. do obrazowania stosuje się projekcję STIR D. wszystkie odpowiedzi są poprawne
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt