Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów 3/2016


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Każda prawidłowa odpowiedź pozwala uzyskać 0,2 pkt edukacyjnego.

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.


 

 

 

ZADANIA TESTOWE OPRACOWAŁY:

 

dr n. med. Ewa Morgiel

 

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

 

 

dr n. med. Agata Sebastian

 

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pytanie 1.

Do zajęcia układu nerwowego dochodzi najczęściej w przypadku zakażenia:


Pytanie 2.

Wskaż prawidłową odpowiedź: Lymphocytoma cutis... 


Pytanie 3. 

Czy poniższe zdania są prawdziwe?

 

Przeciwciała IgM pojawiają się w surowicy zwykle po 3–4 tygodniach od infekcji krętkiem borrelli, a IgG – po 6–8 tygodniach. Przeciwciała mogą się utrzymywać przez wiele lat i nie są przydatne w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie.


Pytanie 4.

Wskaż prawidłowe zdanie dotyczące raka płaskonabłonkowego skóry: 


Pytanie 5.

Czy u tego chorego na podstawie poniższych danych można postawić rozpoznanie twardziny układowej wg kryteriów klasyfikacyjnych twardziny układowej ACR/EULAR z 2013 r.?

 

Do poradni reumatologicznej zgłosił się 54-letni mężczyzna bez chorób przewlekłych, nieprzyjmujący na stałe żadnych leków, bez nałogów. Powodem konsultacji jest występowanie od 3 lat objawu Raynauda. Skóra palców rąk jest sucha i stwardniała, na opuszkach palców (II – ręki prawej oraz III i IV – ręki lewej) widoczne są blizny po owrzodzeniach. Lekarz przypuszcza, że pacjent może chorować na twardzinę układową.


Pytanie 6.

Wskaż główne kryterium podziału twardziny układowej na dwie postaci ograniczoną i uogólnioną:


Pytanie 7.

Wybierz lek immunosupresyjny, który znajduje zastosowanie w leczeniu wczesnej twardziny układowej uogólnionej wg brytyjskich rekomendacji leczenia twardziny układowej:


Pytanie 8. 

Wskaż lek, którego nie zaleca się w leczeniu objawu Raynauda związanego z zachorowaniem na twardzinę układową wg brytyjskich rekomendacji leczenia twardziny układowej:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A. Borrelia burgdorferi B. Borrelia afzelii C. Borrelia garinii D. częstość zachorowania jest podobna we wszystkich rodzajach
Pytanie 2.
A. ...jest to chłoniak skóry związany z II stadium boreliozy B. ...najczęściej przybiera formę niebieskawoczerwonego guzka zlokalizowanego w okolicy małżowiny usznej lub brodawki sutkowej C. ...jest to chłoniak skóry związany z I stadium boreliozy – odpowiednik rumienia guzowatego D. odpowiedzi A i B są prawidłowe
Pytanie 3.
A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie – fałszywe B. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie – prawdziwe C. oba zdania są prawdziwe D. oba zdania są fałszywe
Pytanie 4.
A. postać wysoko zróżnicowana to rak kolczystokomórkowy B. obecnie jest to najczęściej stwierdzany rak skóry C. odpowiedzi A i B są prawidłowe D. odpowiedzi A i B są nieprawidłowe
Pytanie 5.
A. tak, ponieważ suma uzyskanych punktów>6 B. tak, ponieważ suma uzyskanych punktów>9 C. nie, ponieważ konieczne jest oznaczenie przeciwciał D. nie, ponieważ suma uzyskanych punktów <6 E. nie, ponieważ bardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u tego pacjent jest choroba Bürgera
Pytanie 6.
A. wartość skin score B. obecność określonych specyficznych przeciwciał C. występowanie owrzodzeń opuszek palców D. zakres występowania zmian skórnych E. występowanie tętniczego nadciśnienia płucnego
Pytanie 7.
A. azatiopryna B. hydroksychlorochina C. mykofenolan mofetylu D. leflunomid E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 8.
A. fluoksetyna B. nifedypina C. losartan D. sildenafil E. bosentan
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt