Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów 3/2015


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Każda prawidłowa odpowiedź pozwala uzyskać 0,2 pkt edukacyjnego.

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1. Typowa lokalizacja guzków reumatoidalnych to:

Pytanie 2. ŁZS częściej występuje:

Pytanie 3. W patomechanizmie twardzinowego przełomu nerkowego główną rolę odgrywa:

Pytanie 4. Do czynników ryzyka wystąpienia przełomu nerkowego u chorych z twardziną nie zalicza się:

Pytanie 5. Obecność których przeciwciał jest czynnikiem ryzyka pojawienia się przełomu nerkowego w TU:

Pytanie 6. Wskaż nieprawidłowe zdanie dotyczące zajęcia nerek u chorych na TU:

Pytanie 7.  Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące twardzinowego przełomu nerkowego

Pytanie 8. Które stwierdzenie dotyczące stosowania inhibitorów ACE w twardzinowym przełomie nerkowym jest nieprawdziwe:

Pytanie 9. Do czynników ryzyka twardzinowego przełomu nerkowego nie należy:

 

Pytanie 10. W badaniach dodatkowych u chorych z twardzinowym przełomem nerkowym obserwuje się:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A. kończyny po stronie zginaczy i w miejscach narażonych na ucisk (np. łokieć) B. kończyny po stronie prostowników i w miejscach narażonych na ucisk (np. łokieć) C. miąższ płucny D. miejsca narażone na ucisk, głównie części podeszwowe stóp i dłoniowe rąk E. guzki reumatoidalne nie mają typowej lokalizacji – we wszystkich wymienionych powyżej miejscach lokalizują się z jednakową częstością
Pytanie 2.
A. u kobiet po menopauzie B. u mężczyzn C. częstość występowania tego zaplenia jest podobna u obu płci D. u kobiet E. u kobiet przed okresem dojrzewania
Pytanie 3.
A. odkładnie kompleksów immunologicznych B. proliferacja błony środkowej drobnych naczyń tętniczych C. niedokrwienie nerek D. pierwotne uszkodzenie kłębuszków nerkowych E. prawidłowe są odpowiedzi B i C
Pytanie 4.
A. krwinkomoczu B. trombocytopenii C. białkomoczu D. prawidłowe są odpowiedzi A i C E. wszystkie te czynniki są czynnikami wystąpienia przełomu nerkowego w TU
Pytanie 5.
A. przeciw RNA polimerazie III B. ACA (anty-centromerowe) C. anty-Scl 70 D. prawidłowe są odpowiedzi A i B E. żadne z powyższych
Pytanie 6.
A. W przebiegu TU uszkodzenie nerek może być także wynikiem występujących w przebiegu choroby: nadciśnienia tętniczego, uszkodzenia serca, kłębuszkowego zapalenia nerek. B. Czynnikiem ryzyka wystąpienia przełomu nerkowego są szybko postępujące rozlane zmiany skórne oraz przykurcze w dużych stawach. C. Czynnikiem ryzyka wystąpienia przełomu nerkowego jest stosowanie cyklosporyny, NLPZ. D. Kryza nerkowa może przebiegać bez podwyższonego ciśnienia tętniczego. E. Transplantację nerki u dializowanych chorych z powodu kryzy nerkowej w przebiegu TU należy rozważyć pomiędzy 6 a 12 miesiącem od wystąpienia przełomu, ponieważ w tym okresie nie dochodzi jeszcze do nieodwracalnych powikłań w naczyniach tętniczych
Pytanie 7.
A. Jest późnym powikłaniem u chorych z wieloletnim przebiegiem choroby. B. Częściej dotyczy pacjentów z ograniczoną postacią twardziny układowej. C. U ponad połowy chorych objawem jest niewydolność krążenia i obrzęk płuc. D. Leczeniem z wyboru są inhibitory ACE, które należy jednak odstawić u pacjentów z szybko narastającą wartością kreatyniny. E. Prawidłowe są odpowiedzi C i D
Pytanie 8.
A. Należy je włączyć jak najszybciej w pełnej dawce pod kontrolą ciśnienia tętniczego. B. Zmniejszają śmiertelność z> 80% do <15%. C. U połowy chorych pozwalają uniknąć stałej dializoterapii. D. Ich podawanie jest przeciwwskazane u pacjentów przewodnionych i wymagających dializoterapii. E. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe
Pytanie 9.
A. trombocytopenia B. uprzednie podawanie cyklofosfamidu C. leczenie kortykosteroidami w dawce 15 mg/dobę przez 6 miesięcy D. występowanie przykurczów dużych stawów E. obecność przeciwciał przeciw RNA polimerazie III
Pytanie 10.
A. narastające stężenie kreatyniny B. obniżoną aktywność reninową osocza C. niedokrwistość hemolityczną mikroangiopatyczną D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe E. prawidłowe są odpowiedzi A i C
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt