Zaloguj się | Załóż konto
Wykłady z reumatologii 2018
Program edukacyjny
 • prof. Piotr Wiland

  prof. Piotr Wiland


  Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym


 • dr Agata Sebastian <br><br>dr Patryk Woytala

  dr Agata Sebastian

  dr Patryk Woytala


  Analiza przypadków klinicznych • 1.Z. Guła, M. Korkosz <br> <br> 2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska

  1.Z. Guła, M. Korkosz

  2.A. Wojas-Pelc, M. Pirowska


  1. Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

  2. ŁZS w aspekcie dermatologicznym


 • Zestawy testów

  Zestawy testów


  Testy dla uczestników programu

  Cykl testów 1 i 2/2018


Cykl testów 4/2016


W każdym zadaniu możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Przystępując do rozwiązywania testu prosimy również o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Każda prawidłowa odpowiedź pozwala uzyskać 0,2 pkt edukacyjnego.

Uwaga: nie jest wymagane udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.


 

 

 

ZADANIA TESTOWE OPRACOWAŁY:

 

Zadania testowe od 1-6:

dr n. med. Agata Sebastian

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

Zadania testowe od 7-8:

dr n. med. Marta Madej

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pytanie 1.

Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą testu Quantiferon:


Pytanie 2.

Według nowych – z 2016 r. – kryteriów klasyfikacyjnych pierwotnego zespołu Sjögrena jednym z wymaganych warunków jest potwierdzenie poniższych, z wyjątkiem:


Pytanie 3. 

Wskaż właściwą odpowiedź określającą poniższe twierdzenie:

U chorego bez objawów suchości można rozpoznać pierwotny zespół Sjögrena wg nowych kryteriów z 2016 r. Żeby to zrobić, chory musi mieć zmiany narządowe potwierdzone wg skali ESSDAI

 

 


Pytanie 4.

W leczeniu łuszczycy skóry wykazano skuteczność leków modyfikujących przebieg choroby takich, jak:


Pytanie 5.

Ryzyko powstawania zmian w obrębie siatkówki jest zwiększone w przypadku:


Pytanie 6.

Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą poniższych zdań:

W przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa zapalenie błony naczyniowej dotyczy zazwyczaj tylnego odcinka. Występuje ono jednostronnie.


Pytanie 7.

Lekami, które mogą być stosowane w okresie ciąży, są podane poniżej, z wyjątkiem:


Pytanie 8.

W okresie laktacji nie należy stosować:

Temat *
E-mail *
Imię i nazwisko  *
Nr prawa wykonywania zawodu  *
Adres korespondencyjny *
Pytanie 1.
A. nie odróżnia aktywnej gruźlicy od latentnego zakażenia B. służy do potwierdzenia aktywnego zakażenia prątkiem gruźlicy C. po skutecznej chemioprofilaktyce pozostaje ujemny do końca życia D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Pytanie 2.
A. przeciwciał anty-SSA lub SSB B. focus score ≥1 C. testu Schirmera ≤5 mm/5 min w przynajmniej jednym oku D. niestymulowanego całkowitego wydzielania śliny ≤0,1 mL/min
Pytanie 3.
A. twierdzenie jest niepoprawne B. chorzy na PZS rzadko prezentują objawy suchości, dlatego nie ocenia się ich w nowych kryteriach klasyfikacyjnych C. część pierwsza twierdzenia jest nieprawidłowa, ponieważ skala ESSDAI zawiera również ocenę objawów suchości D. twierdzenie jest poprawne
Pytanie 4.
A. cyklosporyna B. metotreksat C. odpowiedzi A i B są poprawne D. leflunomid
Pytanie 5.
A. dawki hydroksychlorochiny>6,5 mg/kg B. dawki chlorochiny>4 mg/kg C. stosowania chlorochiny w porównaniu ze stosowaniem hydroksychlorochiny D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 6.
A. oba zdania są prawidłowe B. pierwsze zdanie jest prawidłowe, drugie – nieprawidłowe C. oba zdania są nieprawidłowe D. pierwsze zdanie jest nieprawidłowe, drugie – prawidłowe
Pytanie 7.
A. sulfasalazyna w dawce 3 g/dobę B. kolchicyna w dawce 1 mg/dobę C. azatiopryna w dawce 2 mg/kg m.c./dobę D. cyklosporyna
Pytanie 8.
A. sulfasalazyny B. azatiopryny C. metotreksatu D. kolchicyny
 *
Przepisz kod z obrazka
 
Informacje ogólne | Założenia Programu edukacyjnego | Program tematyczny | Regulamin | Komitet naukowy | Przegląd Reumatologiczny | Analiza przypadków klinicznych - Archiwum Reumatologii | Materiały uzupełniające | Zestawy testów | Odpowiedzi | Materiały edukacyjne | Polityka prywatności | Newsletter Programu Edukacyjnego z reumatologii | Wykład wprowadzający | Egzamin testowy | Kontakt